DAO VÁT MÉP SHAVIV

Tên sản phẩm: DAO VÁT MÉP SHAVIV

Chúng tôi làm đại lý của hãng dao SHAVIV-VARGUS/Israel, cung cấp các loại dao gọt bavia trong công nghiệp chế tạo máy.

Đa ứng dụng

CÁC KIỂU CHUÔI

CÁC KIỂU LƯỠI

CHI TIẾT

 

Sản phẩm liên quan